Kunsti kolimine ja ladustamine

Kolija kogemus on kunsti kolimisel asendamatu väärtusega, kuna lisaks võimalikule materiaalsele kahjule võib äpardus kolimisel kaasa tuua ka olulise emotsionaalse või kultuuripärimusliku kahju.

Ava-ekspress on läbi aegade kolinud enam kui 2 miljardi krooni vääringus kunstiteoseid. Meie teenuseid on kasutanud Eesti ning naaberriikide kunstimuuseumid, oleme kolinud ka mitmeid näituseid ning erakogusid.

Kunsti kolimiselele kehtivad erinõuded

Enne iga kolimist teeme põhjaliku ettevalmistustöö – nii tagame sobivad tingimused pakendamiseks ja transpordiks. Vajadusel toodame taiestele spetsiaalse pakkematerjali ning tagame nii ladustamisel kui transpordil sobiva keskkonna aklimatiseerumiseks.

Rahvusvaheline koostöö

Kunsti rahvusvaheliseks kolimiseks leiame sihtriigis sobiva kvalifikatsiooniga partnerid, kes omavad sobivaid tingimusi nii transpordiks kui ladustamiseks.